Metodika  Brain - Based - Coachink

IFC metodika opírající se o více než 40 let výzkumu v oblastech NEUROVĚDY a PSYCHOLOGIE vedené světovými špičkami v těchto oborech a kterou poprvé sumarizoval, popsal a s úspěchem využíval David Rock (metodika BBC) později i P. Hawkins - Systemic Coaching