Duševní síla-růst
S klienty pracuji tak, aby odhalili svá omezující přesvědčení a dostali se za jejich hranice, a aby si vytvářeli a začleňovali nové myšlenky a přesvědčení. pro ně prospěšné