Tato snížená cena platí pouze do konce prosince 2022

můžete využít i dárkový voucher

Speciální vánoční nabídka

Emoce
S klienty pracuji na zvládání emocí. V žádném případě emoce potlačovat, to je nepřijatelné a škodící. Myšlenka přijde, ale emoci a reakci si můžete vybrat. Učím své klienty, jak využívat sílu svých emocí k vlastnímu prospěchu
Duševní síla-růst
S klienty pracuji tak, aby odhalili svá omezující přesvědčení a dostali se za jejich hranice, a aby si vytvářeli a začleňovali nové myšlenky a přesvědčení. pro ně prospěšné
Fyzická síla-výdrž
S klienty pracuji tak, aby odhalili, kde se jim ztrácí energie potřebná k uskutečnění jejich cílů a kde ji naopak získat, pokud schází