Mentální styl koučování zaměřený na Váš život

Uvědomíte si, jak výrazně Vám osobní i pracovní život souvisí

  • Co si přejeme my sami
    Proč se snažíme často až razantně změnit, než abychom v sobě posilovali to, co je pro nás nejen typické, ale i může být , pro druhé prospěšné?
  • Co tím získáte?
    Víc klidu i nadhledu. Pohodový pocit, že ne vše je třeba změnit, jen se za,měřit na to, co je prospěšné

AKCE