Fyzická síla-výdrž
S klienty pracuji tak, aby odhalili, kde se jim ztrácí energie potřebná k uskutečnění jejich cílů a kde ji naopak získat, pokud schází
Emoce
S klienty pracuji na zvládání emocí. V žádném případě emoce potlačovat, to je nepřijatelné a škodící. Myšlenka přijde, ale emoci a reakci si můžete vybrat. Učím své klienty, jak využívat sílu svých emocí k vlastnímu prospěchu
Vize-cíle
S klienty pracuji na jejich osobní vizi, která je láká. Definujeme, jak podle nich vypadá jejich úspěch. Přehodnocujeme jednotlivé cíle a aktivity podle toho, zda podporují dosažení osobní vize, tedy, zda napomáhají osobnímu úspěchu
Duševní síla-růst
S klienty pracuji tak, aby odhalili svá omezující přesvědčení a dostali se za jejich hranice, a aby si vytvářeli a začleňovali nové myšlenky a přesvědčení. pro ně prospěšné