Jak rozpoznat šikanu/ stalking, a jak se jim bránit včas

Co Vám to říká?

NABÍDKA PRO VÁS

15 minut zdarma

Změňte to, co Vám nevyhovuje smysluplně a jednoduše. 

Pojďme probrat, co Vás nyní brzdí. Kde vnímáte potřebu posunout se v životě nebo si  ujasnit dílčí dilemata pro Vás významná.

(V případě volby jiného termínu, napište!)

Publikace ZDARMA

Šikana /  stalking

Jak rozpoznat šikanu/ stalking a jak se jim bránit včas

Příklad, který Vám může  napovědět!